Pages

Wednesday, June 23, 2010

Bentuk Muka Bumi Sepanjang Aliran Sungai

Sistem sungai dibahagikan kepada peringkat hulu, peringkat tengah, dan peringkat hilir. Peringkat hulu sungai terletak di kawasan pergunungan. Sungainya mengalir deras menuruni cerun yang curam. Oleh itu, sungai di peringkat hulu mempunyai kuasa menghakis yang giat. Bentuk muka bumi di peringkat ini termasuk jeram, air terjun, dan gaung.
Sungai mengalir sederhana deras di peringkat tengahnya. Maka, tindakan hakisan melebar lebih pesat. Bentuk muka bumi di peringkat tengah termasuk susuh bukit berpanca dan liku sungai. Hakisan sungai berkurangan di peringkat hilir. Proses pemendapan sungai lebih aktif dan berkesan di peringkat hilir. Bentuk muka bumi di peringkat ini ialah liku sungai yang besar, tasik ladam, dataran banjir, tetambak, dan delta.

No comments:

Post a Comment