Pages

Wednesday, June 23, 2010

Pola Saliran

Sistem saliran terdiri daripada aliran sungai utama dan beberapa cawangannya. Kawasan yang disaliri oleh sungai utama dan cawangannya dinamakan lembangan sungai. Cara cawangan sungai dan sungai utama dijalin antara satu dengan lain dikenal sebagai pola saliran. Terdapat beberapa pola saliran, iaitu pola reranting, jejala, selari, gegelang, dan jejari.

(a) Pola saliran reranting

~ Berbentuk seperti ranting pokok.
~ Cawangan-cawangan sungai bercantum dengan sungai utama pada sudut kurang dari sudut
tepat.
~ Terdapat di kawasan yang mempunyai batuan yang sama kekerasan.
~ Contoh : Sungai Pahang, Sungai Kelantan.

(b) Pola saliran jejala

~ Terdapat di kawasan yang mempunyai lapisan batuan keras dan batuan lembut secara
berselang-seli.
~ Anak-anak sungai mengalir dan menghakis lapisan batuan lembut.
~ Cawangan-cawangan sungai memasuki sungai utama pada sudut tepat, iaitu 90 darjah.
~ Contoh : Sungai Perak.

(c) Pola saliran selari

~ Cawangan-cawangan sungai dan sungai utama mengalir secara selari atau hampir selari
antara satu sama lain.
~ Terdapat di cerun curam.
~ Contoh : Sungai Kinabatangan.

(d) Pola saliran gegelang

~ Cawangan-cawangan sungai mengalir menurun dari puncak gunung dan bercantum dengan
sungai utama di kawasan tanah rendah.
~ Anak-anak sungai yang baru pula akan memasuki cawangan-cawangan sungai.

(e) Pola saliran jejari

~ Berbentuk seperti jejari roda.
~ Cawangan-cawangan sungai mengalir turun menghala ke semua arah dari kemuncak sebuah
bukit atau gunung.
~ Cawangan-cawangan sungai bercantum dengan sungai utama di kawasan rendah.

2 comments: